Monthly Archive: Tháng Tám 2022

Không đổi đất rừng để làm năng lượng tái tạo

Đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội lưu ý tỉnh Bình Định hạn chế tối đa hoặc không sử dụng diện tích rừng để làm năng lượng tái tạo. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế Ngày 25/8, Đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách, …